Värdegrund

Vi arbetar för att vår förskola ska vara en trygg, rolig och lärorik plats där alla känner ansvar för trivsel. Barn och vuxna ska mötas med respekt för det man tycker, tänker och känner. 

Värdegrund

På vår förskola vill vi ge barnen förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi arbetar för att ge barnen möjligheter att lyckas i sin vardag. Vi låter barnen ta ansvar efter förmåga och därigenom stärka deras självkänsla, låta dem uppleva att "jag kan".

"Jag har lärt mig många saker på förskolan. Först var jag liten men nu när jag är fem år så vet jag massor, t ex hur man klättrar och cyklar. Jag kan bokstäver och jag vet att det heter kvadrat"

(citat från ett barn på Kamomillen)

 

Uppdaterad: