Kontakt

Kamomillens förskola
Kamomillgatan 38
75447 UPPSALA

Sjukanmälan
Anmälan sker till respektive avdelning. Innan kl 08.00 kan du sms:a sjukfrånvaro till respektive avdelnings mobilnummer.

Avdelning Hagen

Avdelning Skogen

Avdelning Ängen

Öppettider

06:30-18:30
Biträdande förskolechef för Kamomillens och Källparkens förskolor.
Ulrika Hübinette

Förskolechef Vaksala

Lena Eriksson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt