Föräldrasamverkan

Förskolans arbete med barnen skall, enligt läroplanen, ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Det står där att "förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa de bästa förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt." 

Vi vill att du som förälder skall få insyn i allt det roliga och lärorika som ditt barn upplever hos oss varje dag. Det betyder mycket för ditt barn att du visar intresse för ditt barns vardag. Du som förälder är viktigast för ditt barn, därför är du också viktig för oss. 

Våra forum för samråd är:

  • den dagliga kontakten
  • föräldramöten
  • utvecklingssamtal
  • uppföljningssamtal och enkät efter introduktionen 
  • avslutningssamtal
  • inbjudan till våra traditioner som sommarfest och luciafirande

Vid behov erbjuder vi möten med pedagoger, resursteam och habilitering. Vi erbjuder också dig som förälder möjlighet att delta i vår verksamhet när du så önskar. 

Uppdaterad: