Matematik

Vi arbetar med att se matematiken i vardagen.
Barnen uppmuntras att utforska och ifrågasätta. På detta sätt vill vi skapa en positiv bild om matematik, att matematik är roligt och något vi alla kan, matematik finns ju överallt!
Hos oss uppmuntras barnen till logiskt tänkande och att finna kreativa lösningar.

Vi arbetar med:

  • räkna – ett två tre... hur många barn sitter i samlingsringen.
  • sortera – hitta lika.
  • mäta – och jämföra. Vad/vem är kortast/längst, minst/störst.
  • konstruera – vi bygger med duplo, lego, klossar eller naturmaterial.
  • former – triangel, cirkel, kvadrat.
  • tid och rum – förmiddag/eftermiddag. Bakom, framför, på, under.
  • takt och rytm – sånger, rim och ramsor. Allt detta sker i lekform och i alla vardagliga situationer.
Uppdaterad: