Likabehandlingsarbete

Alla möten mellan människor är viktiga, därför vill vi att klimatet på förskolan ska vara öppet, respektfullt och tillåtande. 

I förskolans uppdrag ingår det att bedriva en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Verksamheten vilar på demokratins grunder, vilket innebär att alla har samma värde och rätt till respekt, oavsett hur man ser ut, vilken kulturell eller religiös bakgrund man har eller om man är pojke eller flicka. Läs gärna vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som hänger på förskolan anslagstavlor. Planen ska revideras varje år för att arbetet med detta ska hållas levande. Vi arbetar dagligen med kamratrelationer "hur man är en bra kompis", vi gör bland annat gårdsvandringar och barnintervjuer.

Uppdaterad: