Språk

Språket är en viktig del i vår verksamhet. Vi vill att barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat språk.
Barnens språkutveckling stimuleras dagligen genom att vi:

  • sätter ord på det vi ser och gör i vardagsaktiviteter och rutinsituationer.
  • läser böcker där barnen möter nya ord och uttryck.
  • sjunger, både gamla och nya sånger.
  • använder rim och ramsor.
  • berättar och återberättar sagor och händelser.
  • delar in barnen i smågrupper där de får prova på olika uttrycksformer.

Hos oss ges barnen rika möjligheter till egen lek där de bland annat tränar fantasi, samspel och lekregler.

Förskolan har ett bra samarbete tillsammans med barnbibliotekarien på Brantingsbiblioteket och vi går regelbundet dit tillsammans med barnen.

Uppdaterad: