Språk

Språket är en viktig del i vår verksamhet. Vi vill att barnen ska utveckla ett rikt och nyanserat språk.
Barnens språkutveckling stimuleras dagligen genom att vi:

  • sätter ord på det vi ser och gör i vardagsaktiviteter och rutinsituationer.
  • läser böcker där barnen möter nya ord och uttryck.
  • sjunger, både gamla och nya sånger.
  • använder rim och ramsor.
  • berättar och återberättar sagor och händelser.
  • delar in barnen i smågrupper där de får prova på olika uttrycksformer.

Hos oss ges barnen rika möjligheter till egen lek där de bland annat tränar fantasi, samspel och lekregler.

Uppdaterad: