Introduktion

Introduktionen är den första tiden för dig och ditt barn i förskolan.

Under introduktionen deltar du tillsammans med ditt barn i förskolans verksamhet. Vi pedagoger ansvarar för att erbjuda aktiviteter som inspirerar till glädje, nyfikenhet och utforskande. Vi vill ge ditt barn möjlighet att möta förskolans lärmiljöer, de andra barnen och oss pedagoger tillsammans med dig. Därigenom vill vi skapa hållbara relationer, trygghet och förutsättningar för lärande.

Under introduktionen får vi pedagoger möjlighet att lära känna dig och ditt barn och du får veta hur ditt barns dagar på förskolan ser ut. Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut och avgörs i samråd med dig.

Uppdaterad: