Verksamhet & pedagogik

Verksamheten på Kamomillens förskola genomsyras Läroplan för förskolan (Lpfö98 rev. 10). Avdelningarna arbetar med olika projekt utifrån barnens intresse och behov. Vi arbetar både i mindre och större grupper. Genom olika grupperingar tränas det sociala samspelet och vi skapar tillsammans en bra gemenskap.

På vår förskola vill vi ge barnen goda förutsättningar för lärande. Det gör vi genom att pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt där vår värdegrund är levande. Alla möten mellan människor är viktiga och ses som lärstunder för både barn och vuxna. Klimatet på förskolan är öppet, respektfullt och tillåtande vilket främjar lärandet.

Pedagogerna är engagerade och försöker fånga de lustfyllda situationerna i vardagen genom att stimulera barnen till nya upptäckter. Vi tar till vara barnens nyfikenhet och upptäcker världen tillsammans med dem. Vi tänker att det viktiga för lärande är inte resultatet utan processen dit. 

Miljön på förskolan skall vara inbjudande, utmanande och stimulerande. Vi har en stor gård med plats för vattenlek, rörelse och andra utforskande aktiviteter. Inne erbjuds barnen bland annat rum för avskildhet, bygg- och konstruktion, rollek, språk och kommunikation. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik