Ledningsteam Vaksala

Förskolechef med övergripande ansvar för enheten
Lena Eriksson
Biträdande förskolechef för Lindens och Skogstorpets förskolor .
Maria Carlsson
Pedagogisk utvecklare som stödjer och utvecklar det pedagogiska arbetet.
Anu Franke
Biträdande förskolechef för Kamomillens och Källparkens förskolor.
Ulrika Hübinette
Biträdande förskolechef för Axelinas och Salabackes förskolor
Synnevi Lewander
Biträdande förskolechef för Årstaparkens och Äppellundens förskolor
Heléne Keijser
Uppdaterad: