Planeringsdagar ht -18

16 augusti

17 augusti

16-17 augusti har förskolans personal planeringsdagar och förskolan är stängd.